Historie

Hoe is Vriezenveen ontstaan?

1364
Vrije Vresen in het veen

Vriesenveen

De oudste vermelding van Vriezenveen stamt uit 1364, toen Evert van Hekeren, heer van Almelo, een privilege brief schreef voor de vrije Friezen, hun erfgenamen en alle mensen die op het veen woonden, van de Wierdense Weuste tot de Bavesbeek.

1666
Plundering door de Duitse bisschop uit Münster, Bernard von Galen

Bommen Berend

Tot aan 1665 bleef Vriezenveen gespaard omdat het omringd was door moeras en veen. Er was maar één weg naar Vriezenveen en deze werd bewaakt door Staatse troepen. Maar in 1666 was het een strenge winter, waardoor het veen en het moeras bevroor.

1677
Tijd van regenten en vorsten

Turfschippers

De boeren uit de omgeving staken turf als bijverdienste. De turf werd vervoerd door turfschippers. Voordat de Schipsloot er was, ging dat vervoer via de Bavesbeek. Het allerlaatste turfschuitje of tjörfschuutien, zoals de Vriezenveners zeggen, ging in 192

1707
Tijd van pruiken en revoluties

De Rusluie

Gedurende 2 eeuwen bestonden er nauwe banden tussen Vriezenveen en de Russische metropool Sint-Petersburg. De Rusluie, de Vriezenveense kooplieden die handel dreven in Sint-Petersburg, vormen een vermaard onderdeel van de Vriezenveense historie.

1862
De bouwkosten van de molen bedroegen 3450 gulden (€ 1566).

Leemansmolen

Pas in de 19e eeuw werd de eerste windkorenmolen in Vriezenveen gebouwd. Met de vervening rond Vriezenveen kwam er steeds meer landbouwgrond beschikbaar, dus ook meer graan om te malen. Begin 1900 stonden er wel vijf windmolens in het dorp! En in de hele

1869
Het oudste kledingmerk van Nederland

Jansen & Tilanus

Jansen & Tilanus verwierf in de beginjaren van haar bestaan zo’n grote naamsbekendheid dat de naam synoniem werd voor ondergoed. Het merk genoot landelijke en zelfs internationale bekendheid.

1881
Van Vriesenveen naar Vriezenveen naar Friesenveen

Naamswijziging gemeente

De gemeente Vriesenveen verandert haar naam in Vriezenveen. De naamswijziging houdt echter niet lang stand want slechts 2 jaar later wordt in 1883 de schrijfwijze opnieuw gewijzigd, ditmaal naar Friesenveen.

1888

Definitief gewijzigd naar Vriezenveen

Binnen 7 jaar tijd is de gemeentenaam 3 keer gewijzigd. De definitieve naam is het huidige Vriezenveen.

1905
Binnen een paar uur zijn 228 huizen afgebrand. Koningin Wilhelmina op bezoek

De grote brand

Door een vonk die vrijkwam toen een onachtzame timmerman zijn pijp opstak, brandden in een paar uur tijd 228 huizen, twee kerken en het gemeentehuis aan de noordkant van Vriezenveen af. Ruim 1600 inwoners waren opeens dakloos. Koningin Wilhelmina bezoekt Vriezenveen 2 dagen later om steun te betuigen.

1918
Wereldwijd stierven meer dan 20 miljoen mensen

Spaanse griep maakt veel slachtoffers

Vriezenveen werd zwaar getroffen door de spaanse griep. In oktober 1918 overleden er in de gemeente Vriezenveen maar liefst 84 personen en in de maand daarop waren dit er nog 17. Ook in Vriezenveen verdween de ziekte even plotseling als ze was gekomen.

1944
De grootste bankroof in de Nederlandse geschiedenis

Bankroof Nederlandsche Bank

In november heeft Derk Smoes samen met zijn vriendengroep de Nederlandsche Bank overvallen en werd ruim 46 miljoen gulden buitgemaakt.Voor het eind van het jaar was het geld terug in Duitse handen. Het geld werd teruggevonden in het hooi bij een boerder

1945
Op 11 april 1945 werd Vriezenveen bevrijd van de Duitsers

Bevrijding

In de jaren na de oorlog werd het sociale leven in Vriezenveen weer opgepakt. Naast de reeds bestaande verenigingen werden in de jaren na de oorlog tientallen nieuwe (buurt)verenigingen opgericht welke voor groot deel tot op heden nog steeds actief zijn.

1954
Ruilverkavelingswet van 1954

Ruilverkaveling

Tussen 1957 en 1969 is ruim 4.400 hectare grond herverkaveld en zijn duizenden verspreid gelegen snippers percelen samengevoegd tot grotere, aaneengesloten kavels. Daarnaast werd 200 hectare woeste grond ontgonnen. Ongeveer 70 boerengezinnen verhuisden van het dorp naar nieuwe erven buiten de oude kern.

1958
Oranje boven, waar blijft Willy?

Koninklijk bezoek

Koninginnedag wordt traditioneel gevierd. Ter ere van het koningshuis waren de grote bogen over de dorpsstraat aanwezig. Op 6 mei 1958 bracht Koningin Juliana bezoek aan Vriezenveen met speciale belangstelling voor de ruilverkaveling.

1978
Tijd van televisie en computers

Bedrijventerrein Twente

Door een zevental Noord-Twentse gemeenten werd in 1978 het Bedrijvenpark Twente gesticht. Voor ruim 90% gelegen op Vriezenveens grondgebied.

1984
Grootste hoogveengebied van Nederland

De Engbertsdijksvenen

De Engbertsdijksvenen is een natuurmonument van uitgestrekte veengebieden met heideterreinen en vennen. Het is een restant van het grote veenmoeras dat ooit het noordoosten van Nederland bedekte. De vervening vanaf 1850 heeft het natuurgebied grotendeels zijn huidige karakter gegeven.

2001
De fusie met Den Ham

Gemeente Twenterand

Op 1 januari 2001 viel het doek voor de gemeente Vriezenveen en was de fusie met buurgemeente Den Ham een feit. Het nieuwe wapen vindt zijn oorsprong in de wapens van de voormalige gemeenten Vriezenveen en Den Ham. Uit het wapen van Vriezenveen werd de eikenboom gekozen en uit het wapen van Den Ham de Hollandse leeuw.